ביטוח נסיעות לחו״ל

האם ידעת?

  • שישנן פוליסות שמשלמות במקום במקרה רפואי בלי להתעסק עם תביעות.
  • שרוכשים כיסוי עבור החמרה רפואית, יש פוליסות שמקטינות את סכום הפיצוי בצורה משמעותית.
  • שלפעמים תוספת תשלום עבור מצב רפואי קיים היא מיותרת לגמרי.
  • שעצם העובדה שאתם עושים ביטוח דרך קופת חולים לא באמת ההצהרה הרפואית שלכם ידועה לחברת הביטוח, על כל המשתמע מכך.
  • שעל מנת להיות מכוסים באמת חשוב שיהיה סוכן ביטוח מלווה גם ברכישת הפוליסה וגם בזמן תביעה.